Molbo Beregnerservice ApS, Nørregade 22A st, 9000 Aalborg. Telefon: 4247 4765, CVR: 3459 7901

Persondata

Politik:

Det er Molbo Beregnerservice ApS’ politik, kun at arbejde med persondata i den udstrækning det er nødvendige for virksomhedens drift, sikre levering af de ydelser vi har lovet vore kunder.

Dataansvarlig:

Molbo Beregnerservice ApS er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Dataansvarlig hos Molbo Beregnerservice ApS er: Ejer Henrik Pedersen mail: henrik@molbo.dk

Vi behandler følgende persondata:

Molbo Beregnerservice ApS er en virksomhed der laver beregningsarbejde for andre virksomheder. Derfor er de fleste data uden indhold af persondata. Persondata og indsamling af disse kan dog finde sted ved dialog om beregningsydelser eller tilbud på disse.Persondata afleveres/afgives da af dig selv, og består (udover dine firmaoplysninger) udelukkende af: Navn på kontaktperson Telefonnummer på kontaktperson Mailadresse på kontaktperson. Ovenstående data indsamles udelukkende med henblik på at kunne levere de ydelser som aftalen med vore kunder forpligter os til. Alle data gemmes og behandles sikkert i vore IT-systemer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vore datasystemer er omfattet af betydelig sikkerhed.

Ved jobsøgning:

Molbo Beregnerservice er en virksomhed med én eller to ansatte, og har - og ønsker ikke at få - noget yderligere personale. Hvis du fremsender en ansøgning, vil du indenfor kort få et svar med, at den tilsendte ansøgning og eventuelt medfølgende materiale er slettet/makuleret. Vi gemmer altså ingen ansøgninger i vore IT-systemer eller fysiske arkiver.
· · ·

Webside og Cookies:

Vor virksomhed benytter ingen cookies, og der registreres derfor ingen informationer om dig når du besøger vor hjemmeside.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed:

Virksomheden har betydelige sikkerhedsrutiner for at sikre at dine data ikke kan misbruges og for at leve op til krav og regler i persondataforordningen der trådte i kraft 25. maj 2018. Data – og dokumentsikkerhed er blandt andet sikret ved: Tyverisikring / censorer / låsesystemer og visse steder videoovervågning Bruger systemadgangsbegrænsning med password Sikrede backupsystemer Databehandleraftaler med alle relevante IT-partnere Klageinstans: Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk
· · · · · · ·
Malerfagets Beregnerforening
© Molbo Beregnerservice ApS, Nørregade 22A st,, 9000 Aalborg. telefon: 4247 4765, CVR: 3459 7901

Persondata

Politik:

Det er Molbo Beregnerservice ApS’ politik, kun at arbejde med persondata i den udstrækning det er nødvendige for virksomhedens drift, sikre levering af de ydelser vi har lovet vore kunder.

Dataansvarlig:

Molbo Beregnerservice ApS er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Dataansvarlig hos Molbo Beregnerservice ApS er: Ejer Henrik Pedersen mail: henrik@molbo.dk

Vi behandler følgende persondata:

Molbo Beregnerservice ApS er en virksomhed der laver beregningsarbejde for andre virksomheder. Derfor er de fleste data uden indhold af persondata. Persondata og indsamling af disse kan dog finde sted ved dialog om beregningsydelser eller tilbud på disse.Persondata afleveres/afgives da af dig selv, og består (udover dine firmaoplysninger) udelukkende af: Navn på kontaktperson Telefonnummer på kontaktperson Mailadresse på kontaktperson. Ovenstående data indsamles udelukkende med henblik på at kunne levere de ydelser som aftalen med vore kunder forpligter os til. Alle data gemmes og behandles sikkert i vore IT- systemer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vore datasystemer er omfattet af betydelig sikkerhed.

Ved jobsøgning:

Molbo Beregnerservice er en virksomhed med én eller to ansatte, og har - og ønsker ikke at få - noget yderligere personale. Hvis du fremsender en ansøgning, vil du indenfor kort få et svar med, at den tilsendte ansøgning og eventuelt medfølgende materiale er slettet/makuleret. Vi gemmer altså ingen ansøgninger i vore IT-systemer eller fysiske arkiver.
· · ·

Webside og Cookies:

Vor virksomhed benytter ingen cookies, og der registreres derfor ingen informationer om dig når du besøger vor hjemmeside.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed:

Virksomheden har betydelige sikkerhedsrutiner for at sikre at dine data ikke kan misbruges og for at leve op til krav og regler i persondataforordningen der trådte i kraft 25. maj 2018. Data – og dokumentsikkerhed er blandt andet sikret ved: Tyverisikring / censorer / låsesystemer og visse steder videoovervågning Bruger systemadgangsbegrænsning med password Sikrede backupsystemer Databehandleraftaler med alle relevante IT-partnere Klageinstans: Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk
· · · · · · ·
Malerfagets Beregnerforening